A biodiversidade


A BIODIVERSIDADE, un concepto que é preciso aclarar.

Pilar F. I.
De xeito intuitivo, ao falar de Biodiversidade , pensamos na cantidade de seres vivos que habitan nun espacio determinado (Ecosistema), pero a Biodiversidade é bastante máis.

En Bioloxía o termo
Biodiversidade abarca todo o relativo á diversidade de vida. Para poder aproximarnos ao concepto de 'Biodiversidade galega' temos que centrar o tema en tres puntos concretos: ecosistemas, especies e diversidade xenética. Sendo, en última instancia, a variabilidade xenética a que condiciona as outras dúas que, podemos considerar, expresión da variabilidade xenética condicionada por factores ambientais e mutacións.


1. Relacionado cos distintos ecosistemas que albergan a esas especies (BIODIVERSIDADE DE ECOSISTEMAS)
A situación xeográfica de Galicia, o mar, as correntes oceánicas e atmosféricas condionan o clima e, por extensión, os seus ecosistemas. Límite da rexión eurosiberiana coa rexión mediterránea podemos atopar, en moitos lugares, especies de ámbalas dúas rexións.
eucaliptomapaplant.jpg
Localización de eucaliptais

Outro condicionante importrante é o solo de carácter ácido debido ao predominio das rochas magmáticas e metamórficas con poucos depósitos sedimentarios. A esto engadimos as numeras serras, de pouca altura, que atravesan Galicia de Este a Oeste, xeralmente que fai que quedden vestixios da glaciación do Cuaternario en zonas determinadas.

Na actualidade, a man do home condiciona os ecosistemas autóctonos. A aparición de 'eucaliptales' na zona máis occidental de de Galicia, dos piñeirais con Pinus insignis de repoboación, ddesprazan as carballeiras de Quercus robur mezcrado con Quercus pyrenaica de crecemento máis lento, entre outros ecositemas´característicos.

Así mesmo, o aumneto de tempertura (cambio climático) e a necesidade de biocombustibles, fan que hoxe atopemos maízais por todas partes.

2.Relacionado coa VIDA aparecen non só as especies animais e vexetais (BIODIVERSIDADE DE ESPECIE),

5REINOSG.jpg
Organización en reinos das especiesgraf3d.jpg
Nº especies por grupo


grafverteb2.gif
Nº especies vertebrados

graf1.gif
Nº especies por grupo3. Relacionado co material xenético de cada unha desas especies e as súas variables xenotípicas (BIODIVERSIDADE XENÉTICA).

millogaliciab.jpg
Variedades de millo en Galicia