estratex_vida1.jpg

ESTRATEXIAS DE SUPERVIVENCIA

Sara López e Nerea Roca
ADAPATACIÓN AO MEDIO
-Sedum (‘sentado’), palabra de orixe latino, recibe este nome pola maneira na que algunhas plantas se asentan nas superficies rochosas. Esta especie pertencente ó xénero sedum é común nos ecosistemas extremos, razón de que posúa follas carnosas que permitan a acumulación de auga.


estratex_vida2.jpg
PROTECCIÓN DAS CRÍAS

-A reprodución das arañas comeza cando o macho intenta cortexar á femia cunha especie de ‘danza’. Este introduce un espermatóforo na femia, quedando así fecundada, a pesar disto é moi común que a femia acabe devorando á súa parella. A araña, pertencente ao grupo dos arácnidos, é un insecto ovíparo que envolve os seus ovos coa seda empleada na fabricación da tea de araña; desta forma a femia os protexe e os leva consigo.

estratex_vida3.jpg


ESTRATEXIAS DE REPRODUCIÓN

-As abellas aliméntanse do polen das plantas, como este caso da ‘Digitalis purpurea’ que só pode ser polinizada por himenópteros como as abellas, mentres que moitos outros animais non son capaces. Este proceso non é inmediato, xa que as abellas captan o polen e o transportan aos paneis onde é cuberto con mel, e unha semana despois é convertido no que comunmente se denomina ‘pan de la abeja’. A larva de abella aliméntase principalmente deste produto, mentres que os adultos consumen máis néctar que polen.
estratex_vida4.jpg
POLINIZACIÓN CRUZADA
-Os insectos, como neste caso o ‘Oedemera femorata’, son os encargados da reprodución de moitas plantas. Neste caso atopámonos cunha planta que posúe os dous sexos, aínda que precisa a colaboración dun insecto para a súa reprodución.
Os gametos maduran a distinto tempo, polo que se require unha polinización cruzada para levar a cabo a fecundación.