RELACIÓNS ENTRE ESPECIES

Xela Lodeiro Corredoira, Laura Rodríguez de la Sierra


PARASITISMO


Agallas da folla do roble, carballo.
agallas.jpg
Imaxe tomada en xuño
As agallas son estructuras de tipo tumoral inducidas por insectos e outras especies (artrópodos, fungos, bacterias…). Trátase da resposta do vexetal á presencia do parásito cun crecemento anómalo do texido que intenta illar o ataque ou infección.
Nas agallas dos robles (Quercus robur y Quercus sessiliflora), producidas por cinípidos (avispas das agallas), son curiosas as xeracións alternantes destos insectos.


En otoño, Dryophanta folii, forma asexuada do cinípido, pon os seus ovos nas xemas producindo pequenas agallas de inverno, a seguinte xeración emerxe nos meses de abril e maio. A forma sexuada do cínipido, Dryophanta taschenbergii femia, unha vez fecundad pon os seus ovos nas follas destas árbores producindo as agallas de verán.


SIMBIOSE


Matías Escobal e Jesús Carballo


evernia_micro100x3,70.psd.jpg
Vista a micrscopio. Imaxe propia
evernia2.jpg
Evernia punastri. Imaxe propia

RELACIÓNS TRÓFICAS: DESCOMPOÑEDORES. FUNGOS

FUNGOS.jpg
Sobre madeira. Xuño

Os fungos saprófitos, é dicir, descompoñedores de materia orgánica, cumpren unha función ecolóxica da maior relevancia, pois garanten a reciclaxe da materia morta e, polo tanto, a recirculación de substancias nutritivas nos ecosistemas.

Este tipo de fungo encóntrase en case todos os medios naturais e artificiais. Pódese dicir que non hai materia orgánica natural que non poida ser degradada por este tipo de fungo.
Estes organismos viven dos desperdicios doutras plantas, ás que chega a desintegrar. No caso das árbores, acostuma a atacar a partes mortas da madeira. Un típico exemplo de fungo saprofito é o exquisito Champiñón dos prados (Agaricus campestris) que adoita crecer en terreos aboados.

RELACIÓNS TRÓFICAS: DEPREDACIÓN


Andrea Dorado e Ana Rodríguez
aran_abella1.jpg
Depredador.