BIODIVERSIDADE DE ECOSISTEMAS

Andrea Dorado e Ana Rodríguez

ANTROPOXÉNICOS: Millo, horta, pradeira, trigo
eco_antropx.jpg
Diversos cultivos

Ecosistema antropoxénico
Def.- É o ecosistema modificado pola acción do home.

CULTIVOS DE LEÑOSAS: EUCALIPTALeucaliptal1.jpg


eucaliptal2.jpg


CULTIVO DE LEÑOSAS: PIÑEIRAL REPOBOACIÓN

. Pinus Insignis
insignis.jpg


pineiral1.jpg

pineiral2.jpg

silvestre.jpg
Pinus sylvestre


pinaster.jpg
Pinus pinaster
ECOSISTEMAS AUTÓCTONOS: 1. CARBALLEIRA Quercus robur e/ou Quercus pyrenaica pineiral2.jpg2. BOSQUE DE RIBEIRA. NA MARXE DOS RÍOS DE GALICIA


ribeira2.jpg
Bosque de ribeira


bidueira.jpg
Bidueira. Betula pendula


ameneiro3.jpg
Ameneiro. Alnus glutinosa
freixo.jpg
Freixo. Fraxinus excelsiorsalix.jpg
Salgueiro. Salix spp.