REDE NATURA 2000.

Hábitats protexidos no marco da Unión Europea. LIC (LUGAR DE INTERESE COMUNITARIO)

Pilar F.I.

As 'turbeiras' poden considerarse como un tipo de humidal. Un hábitat no que a vexetación está sobre un sustrato básicamente orgánico. É dicir, a acumulación de restos vexetais que se descompoñen nun ambiente pobre en osíxeno, anóxico, o que favorece a ´descomposición anaerobia da materia orgánica' .

Outra das características é o ambiente húmido case permanente no que se atopan estes hábitats. As preticipitacións son moi regulares e as néboas e as baixas temperaturas son , case, unha constante.

Unha das especies formadoras é o brión 'Spagnum' , con varios tipos de especies diferentes xunto coa variedade de brezos específicos das turbeiras, Erica mackaiana e Erica tetralix. Estas dúas especies son as responsables das tonalidades rosáceas e violetas que adoptan estes lugares nos meses máis cálidos.

ESPAZOS PROTEXIDOS EN GALICIA


Destacamos tres niveis de protección diferentes:

1.1 Reservas da Biosfera: Otorgados pola UNESCO.
1.1.1 Terras do Miño. Rede de humedais no interior da provincia de Lugo
1.1.2 Os Ancares- Lugo
1.1.3 Ría do Eo. Lugo
1.1.4 Allariz. Ourense

1.2 Convenio RAMSAR. Humidais de Importancia Internacional.
De interese, sobre todo, para a protección de aves.

ESPAZOSPROTEXINTERNACINAIS.JPG
Protección Internacional


2. Hábitats Naturais. LICs. Rede Natura 2000. Otorgado pola Unión Europea.
Declara hábitats protexidos como LIC (Lugares de Interese Comunitario).

lic.jpg
Lugares de Interese Comunitario. rede Natura 2000


3. Figuras de protección Nacionais. Otorgadas polo Goberno Español e agora baixo a protección da Xunta de Galicia.
Como o Parque Nacional das Illas Atlánticas.
ESPACIOSPROTEXIDOS_EN_GALICIA2.JPG
Carácter nacional


Web a visitar: http://medioambiente.xunta.es/espazosNaturais/espazos.jsp