home


2010logo.jpg

PROXECTO FIN DE CURSO EN

CIENCIAS DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

NO IES A NOSA SEÑORA DOS OLLOS GRANDES. LUGO


BIODIVERSIDADE GALEGA

Durante todo o mes de xuño os alumnos e alumnas de 1º de Bacharelato saíron á rúa, ao campo..... buscando aquelas especies animais e vexetais que mellor definiran a biodiversidade do seu contorno. Todas as imaxes e fotografías foron tomadas polos alumnos e alumnas nas súas saídas.
Esta é so unha aproximación ao patrimonio natural de Galicia contado polos propios alumnos e alumnas.
O obxectivo principal deste proxecto é
'Coñecer o noso patrimonio cultural para comprender e compartir as inquedanzas cara a súa conservación para as xeracións futuras'. Biodiversidade galega.
A gran ameaza da Biodiversidade: O cambio climático.