Recent Changes

Sunday, July 4

 1. file evernia2.jpg uploaded
  5:29 am
 2. page 5.f Relacións entre especies edited ... Nas agallas dos robles (Quercus robur y Quercus sessiliflora), producidas por cinípidos (avisp…
  ...
  Nas agallas dos robles (Quercus robur y Quercus sessiliflora), producidas por cinípidos (avispas das agallas), son curiosas as xeracións alternantes destos insectos.
  En otoño, Dryophanta folii, forma asexuada do cinípido, pon os seus ovos nas xemas producindo pequenas agallas de inverno, a seguinte xeración emerxe nos meses de abril e maio. A forma sexuada do cínipido, Dryophanta taschenbergii femia, unha vez fecundad pon os seus ovos nas follas destas árbores producindo as agallas de verán.
  DESCOMPOÑEDORES: OSRELACIÓNS TRÓFICAS: DESCOMPOÑEDORES. FUNGOS
  {FUNGOS.jpg} Sobre madeira. Xuño
  Os fungos saprófitos, é dicir, descompoñedores de materia orgánica, cumpren unha función ecolóxica da maior relevancia, pois garanten a reciclaxe da materia morta e, polo tanto, a recirculación de substancias nutritivas nos ecosistemas.
  Este tipo de fungo encóntrase en case todos os medios naturais e artificiais. Pódese dicir que non hai materia orgánica natural que non poida ser degradada por este tipo de fungo.
  Estes organismos viven dos desperdicios doutras plantas, ás que chega a desintegrar. No caso das árbores, acostuma a atacar a partes mortas da madeira. Un típico exemplo de fungo saprofito é o exquisito Champiñón dos prados (Agaricus campestris) que adoita crecer en terreos aboados.
  RELACIÓNS TRÓFICAS: DEPREDACIÓN Andrea Dorado e Ana Rodríguez
  {aran_abella1.jpg} Depredador.

  (view changes)
  5:24 am
 3. page 9. Hábitats protexidos edited ... Hábitats protexidos no marco da Unión Europea. LIC (LUGAR DE INTERESE COMUNITARIO) Pilar F.I…
  ...
  Hábitats protexidos no marco da Unión Europea. LIC (LUGAR DE INTERESE COMUNITARIO)
  Pilar F.I.
  ...
  sustrato básicamente orgánico, é dicirorgánico. É dicir, a acumulación de
  ...
  orgánica' . Outra
  Outra
  das características
  ...
  unha constante. . Unha
  Unha
  das especies
  ...
  , con vatiosvarios tipos de
  ...
  turbeiras, Erica vagansmackaiana e Erica
  ...
  lugares nos mesemeses máis cálidos.
  ESPAZOS PROTEXIDOS EN GALICIA
  Destacamos tres niveis de protección diferentes:
  (view changes)
  5:03 am

Saturday, July 3

 1. page 5.e Especies bioindicadoras edited ... Vídeo de Matías Escobal e Jesús Carballo .Un líquen é o resultado dunha relación interespecíf…
  ...
  Vídeo de Matías Escobal e Jesús Carballo
  .Un líquen é o resultado dunha relación interespecífica entre unha alga e un fungo. No fotograma explicativo do video aparecen incorrectamente localizados na imaxe de microscoipio.
  ...
  de Evernia 100x5100x5. Imaxe propia
  (view changes)
  3:17 am
 2. page 3 Indicadores de diversidade edited ... Pero a perda de hábitats fai que a biodiversidade sexa especialmente vulnerable. A ocupación d…
  ...
  Pero a perda de hábitats fai que a biodiversidade sexa especialmente vulnerable. A ocupación do solo, a sobreexplotación de recursos e a transformación do solo son as causas principais da perda de hábitats e, por ende, de perda de especies.
  {RIQUEZAESPECESPAÑAB.gif} Indicador de biodiversidade
  ...
  que mecanismo psúeposúe o estado
  Indicador de estado: Número de especies vulnerables e/ou en perigo de extinción
  Indicador de presión: Indice de intensificación agrícola
  (view changes)
  3:16 am
 3. page 3 Indicadores de diversidade edited ... RIQUEZA ESPECÍFICA Pilar F.I.​ ... e vexetais. Estí mase Estímase que existen ... espe…
  ...
  RIQUEZA ESPECÍFICA
  Pilar F.I.​
  ...
  e vexetais. Estí maseEstímase que existen
  ...
  especies animais entre as quedas cales atopamos 635 especies de vertebrados.do que deducimosvertebrados.Deducimos que a
  ...
  recursos e atransformacióna transformación do solo
  ...
  causas principais deda perda de hábitats ee, por endeende, de perda
  {RIQUEZAESPECESPAÑAB.gif} Indicador de biodiversidade
  Para coñecer o estado da biodiversidade recurrimos aos Indicadores, que nos dan unha idea da situación das especies, de cales son as causas de desaparición e de que mecanismo psúe o estado para solventar a situación. Un exemplo da actuación dun Indicador nas tres fases citadas:
  (view changes)
  3:16 am
 4. page 3 Indicadores de diversidade edited ... RIQUEZA ESPECÍFICA Pilar F.I.​ En elaboración A Península Ibérica é o lugar de Europa con …
  ...
  RIQUEZA ESPECÍFICA
  Pilar F.I.​
  En elaboraciónA Península Ibérica é o lugar de Europa con máis riqueza de especies animais e vexetais. Estí mase que existen unhas 26.500 especies vexetais e 50.000 especies animais entre as que atopamos 635 especies de vertebrados.do que deducimos que a 'Riqueza específica' é elevada.
  Pero a perda de hábitats fai que a biodiversidade sexa especialmente vulnerable. A ocupación do solo, a sobreexplotación de recursos e atransformación do solo son as causas principais de perda de hábitats e por ende de perda de especies.

  {RIQUEZAESPECESPAÑAB.gif} Indicador de biodiversidade
  Para coñecer o estado da biodiversidade recurrimos aos Indicadores, que nos dan unha idea da situación das especies, de cales son as causas de desaparición e de que mecanismo psúe o estado para solventar a situación. Un exemplo da actuación dun Indicador nas tres fases citadas:
  Indicador de estado: Número de especies vulnerables e/ou en perigo de extinción
  Indicador de presión: Indice de intensificación agrícola
  Indicador de resposta: Especies en perigro con plans de recuperación.
  FONTE: Ministerio de Medio Ambiente, 1998

  (view changes)
  3:14 am

Wednesday, June 30

 1. page 5.d2 Investigación.Especies invasoras edited ... 2º)Sobre os motivos rechaman a atención moitas cousas: -A ornamentación é o motivo máis impor…
  ...
  2º)Sobre os motivos rechaman a atención moitas cousas:
  -A ornamentación é o motivo máis importante de introdución de especie seguida da económica isto quere dicir que a maioría das persoas ven as diferentes especies de plantas e animais como algo coleccionábel como os cromos ou as chapas algo que podemos poñer aquí ou alí por que nos gusta como se fora un cadro ó noso capricho a segunda maioría da poboación ven a ver a biodiversidade como algo do cal pódese sacar cartos e xa e cantos máis cartos mellor a repoboación podíamos incluíla en económica xa que como podemos comprobar nos montes galegos a maioría das repoboaciones son por cartos.
  -Outro motivo moi extendido (o 3º máis extendido) é o casual neste punto non nos pararemos moito xa que ninguén é responsable de isto soamente indicar que unha causa moi importante é o comercio e a mobilidade humana.
  -Por último as causas menos frecuentes son, por orden, mediciña, “diversión” e investigación parece moi triste non aprobeitar tódolos recursos naturais o noso alcance para encontrar curas contra enfermidades e remedios naturais contra plagas, Ex/ o mosquito vector da malaria pode ser controlado pola especie Gambusia affinis que ten predilección polas súas larvas, a pesares de que a Gambusia é unha especie invasora que causa danos ó ecosistema é mellor cos métodos actuais de desecar todos os charco para matar ás larvas dos mosquitos e usar produtos químicos en tódolos pantanos e fontes de auga. Sobre o feito de introducir especies para “diversión” non falaremos neste traballo. No campo da investigación deberíase investigar máis sobre os feitos xa narrados neste párrafo pero dende logo respetando a ética animal e tratando os animais como se foran seres humanos para un experimento.

  3º) Observamos certos patróns comúns a todas as especies invasoras:
  -Resistencia a factores ambientais ( temperatura, pH…) pero non unha resistencia específica e grande a un factor se non media a todos os factores co cal aguantan en condicións medias moi ben pero un factor excesivo acabaria con esa especie (Ex/ o carballo perde frente o eucalipto a temperaturas medias pero en canto hai unha xeada forte o eucalipto morre e o carballo resiste pola contra unha seca media sobreviviría o eucalipto e non o carballo é dicir o carballo ten unha resistencia contra o factor ambiental xeada moi alta pero contra o factor seca moi baixo o eucalipto ten unha resistencia media a todos isto convértese nun gravísimo incombinte no caso dunha, por exemplo, hipótetica glaciación na cal Galicia perdería un 31% da superficie arbolada total por estar ocupada por eucalipto o cal implica que por exemplo o O2 da atmosfera galega veríase gravisimamente afectado)
  (view changes)
  12:02 am
 2. page 5.d2 Investigación.Especies invasoras edited ... DATOS {taboa.jpg} Especies estudiadas. Táboa 1 ... 2. Datos ontidos obtidos na investig…
  ...
  DATOS
  {taboa.jpg} Especies estudiadas. Táboa 1
  ...
  2. Datos ontidosobtidos na investigación

  ANÁLISE E REPRESENTACIÓN GRÁFICA DOS DATOS
  (view changes)
  12:01 am

More